Uluslararası Marka Patent Başvurusu Yapılan Ülkeler

Trademak korumasında ülkelerde ortak uygulamalar olduğu gibi farklılıklarda (süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller, dil vb.) mevcuttur. Bu farklılıklar süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller ve dil gibi unsurlarla değerlendirilir.


TURKS AND CAİCOS ADALARI MARKA PATENT BAŞVURUSU

Turks and Caicos Adaları

TURKS AND CAİCOS ADALARI

Turks and Caicos Adaların’da ticari marka başvuruları Turks and Caicos Adaları Ticari Marka siciline yapılmakta olup, koruma süresi 10 yıldır. Uluslararası sınıflandırma kullanılmaktadır. Başvuruların sonuçlanma süresi 6 aydır. Madrid protokolü üzerinden başvuru yapılamamaktadır, ülkesel başvuru yapılabilir. Çok sınıflı başvuru sistemi mevcuttur. Başvurularda noter onaylı vekalet gerekmektedir. Başvuru ücreti 1550 dolar.

Turks and Caicos Adaları

Uluslararası Marka Patent Başvurusu

TURKS AND CAİCOS ADALARI uluslararası marka patent başvurusu hakkında daha fazla bilgi edinmek veya başvurusu işlemlerini başlatmak için aşağıdaki formdan yararlanabilirsiniz.