Uluslararası Marka Patent Başvurusu Yapılan Ülkeler

Trademak korumasında ülkelerde ortak uygulamalar olduğu gibi farklılıklarda (süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller, dil vb.) mevcuttur. Bu farklılıklar süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller ve dil gibi unsurlarla değerlendirilir.


SAINT KITTS AND NEVIS MARKA PATENT BAŞVURUSU

Saint Kitts ve Nevis

SAINT KITTS AND NEVIS

Saint Kitts And Nevis’de ticari marka başvuruları Saint Kitts And Nevis Genel Kayıt Defterine yapılmakta olup, koruma süresi 10 yıldır. Uluslararası sınıflandırma kullanılmaktadır. Başvuruların sonuçlanma süresi 12 aydır. Madrid protokolü üzerinden başvuru yapılamamaktadır, ülkesel başvuru yapılabilir. Çok sınıflı başvuru sistemi mevcut değildir. Başvurularda noter onaylı vekalet gerekmektedir. Başvuru ücreti 1800 dolar.

Saint Kitts ve Nevis

Uluslararası Marka Patent Başvurusu

SAINT KITTS AND NEVIS uluslararası marka patent başvurusu hakkında daha fazla bilgi edinmek veya başvurusu işlemlerini başlatmak için aşağıdaki formdan yararlanabilirsiniz.