Uluslararası Marka Patent Başvurusu Yapılan Ülkeler

Trademak korumasında ülkelerde ortak uygulamalar olduğu gibi farklılıklarda (süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller, dil vb.) mevcuttur. Bu farklılıklar süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller ve dil gibi unsurlarla değerlendirilir.


EL SALVADOR MARKA PATENT BAŞVURUSU

El Salvador

EL SALVADOR

El Salvador’da ticari marka başvuruları Ticari Marka Ofisine yapılmakta olup, koruma süresi 10 yıldır. Uluslararası sınıflandırma kullanılmaktadır. Başvuruların sonuçlanma süresi 9 aydır. Madrid protokolü üzerinden başvuru yapılamamaktadır, ülkesel başvuru yapılabilir. Çok sınıflı başvuru sistemi mevcut değildir. Her sınıf için ayrı başvuru sistemi mevcut olup çoklu başvuru sistemi kullanılmamaktadır. Başvurularda konsolosluk onaylı vekalet gerekmektedir. Başvuru ücreti 1250 dolar.

El Salvador

Uluslararası Marka Patent Başvurusu

EL SALVADOR uluslararası marka patent başvurusu hakkında daha fazla bilgi edinmek veya başvurusu işlemlerini başlatmak için aşağıdaki formdan yararlanabilirsiniz.