Uluslararası Marka Patent Başvurusu Yapılan Ülkeler

Trademak korumasında ülkelerde ortak uygulamalar olduğu gibi farklılıklarda (süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller, dil vb.) mevcuttur. Bu farklılıklar süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller ve dil gibi unsurlarla değerlendirilir.


PAPUA YENİ GİNE MARKA PATENT BAŞVURUSU

Papua Yeni Gine

PAPUA YENİ GİNE

Papua Yeni Gine’de ticari marka başvuruları Fikri Mülkiyet Departmanı’na yapılmakta olup, koruma süresi 10 yıldır. Uluslararası sınıflandırma kullanılmaktadır. Ülkesel başvuru yapılabilir. Basit vekalet gereklidir. Çok sınıflı başvuru sistemi mevcut değildir. Başvuruların sonuçlanma süresi 12 aydır. Başvuru ücreti 1700 dolar.

Papua Yeni Gine

Uluslararası Marka Patent Başvurusu

PAPUA YENİ GİNE uluslararası marka patent başvurusu hakkında daha fazla bilgi edinmek veya başvurusu işlemlerini başlatmak için aşağıdaki formdan yararlanabilirsiniz.