Uluslararası Marka Patent Başvurusu Yapılan Ülkeler

Trademak korumasında ülkelerde ortak uygulamalar olduğu gibi farklılıklarda (süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller, dil vb.) mevcuttur. Bu farklılıklar süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller ve dil gibi unsurlarla değerlendirilir.


ANTIGUA VE BARBUDA MARKA PATENT BAŞVURUSU

Antigua Barbuda

ANTIGUA VE BARBUDA

Antigua ve Barbuda’da ticari marka başvuruları Antigua ve Barbuda Ticari Marka Siciline yapılmakta olup, koruma süresi 10 yıldır. Uluslararası sınıflandırma kullanılmaktadır. Başvuruların sonuçlanma süresi 48 aydır. Madrid protokolü üzerinden başvuru yapılabilmektedir ve ülkesel de başvuru yapılabilir. Çok sınıflı başvuru sistemi mevcuttur. Başvurularda noter onaylı vekalet ve kullanım beyanı gerekmektedir. Başvuru ücreti 1550 dolar.

Antigua Barbuda

Uluslararası Marka Patent Başvurusu

ANTIGUA VE BARBUDA uluslararası marka patent başvurusu hakkında daha fazla bilgi edinmek veya başvurusu işlemlerini başlatmak için aşağıdaki formdan yararlanabilirsiniz.