Uluslararası Marka Patent Başvurusu Yapılan Ülkeler

Trademak korumasında ülkelerde ortak uygulamalar olduğu gibi farklılıklarda (süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller, dil vb.) mevcuttur. Bu farklılıklar süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller ve dil gibi unsurlarla değerlendirilir.


BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MARKA PATENT BAŞVURUSU

Birleşik Arap Emirlikleri

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirliklerin’de ticari marka başvuruları Ticari Marka Ofisi’ne yapılmakta olup, koruma süresi 10 yıldır. Uluslararası sınıflandırma kullanılmaktadır. Ülkesel başvuru yapılabilir. Noter ve konsolosluk onaylı vekalet gereklidir. Çok sınıflı başvuru sistemi mevcut değildir. Başvuruların sonuçlanma süresi 4 aydır. Başvuru ücreti 3650 dolar.

Birleşik Arap Emirlikleri

Uluslararası Marka Patent Başvurusu

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ uluslararası marka patent başvurusu hakkında daha fazla bilgi edinmek veya başvurusu işlemlerini başlatmak için aşağıdaki formdan yararlanabilirsiniz.