ULUSLARARASI MARKA PATENT MERKEZİ

Uluslararası Marka Patent Merkezi, ulusal liderliğini sürdürerek sunduğu yüksek değerler ile sınai haklar bilincini yaygınlaştırmak, yenilikleri destekleyerek global pazarlarda firmaların rekabet gücünü arttırmak ve sınai haklar alanında global bir marka olmak amacıyla hizmet vermektedir.


Ülkelerin yasalarına, şirketlerin kurum kültürlerine ve markalara sadakatle çalışırak sahiplenen UMPM, karşılıklı ve azami fayda için ölçülü ve temiz bir kazanç üzerine çalışmayı, helal ve meşru dairede kalmayı benimser. Sunulan ürün ve hizmetlerin sonuçlarına da sahip çıkarak, fayda ve zararda adaleti temin etmeyi hedefler.


UMPM bir vekil ve danışman olarak temas kurduğu tüm markalara önce güven verir, sonra güvenilir kalır; daima güvenle hatırlanır. Bunu çok çalışarak, paydaşlarına her alanda kaliteli ve hızlı hizmet vererek, zamanlamayı gözeten iş odaklı çalışma prensibi ile mümkün kılar.


Sınai haklar konusunda danışman, yasalar önünde de vekil olarak katma değer üretme ve firmalara fayda sağlama konusunda her zaman doğruyu ve iyiyi salık verir.


UMPM tedarikçilerine, çalışanlarına, iş ortaklarına, firmalara, markalara, tüketicilere, tüm insanlara, dolayısı ile çevreye, doğaya ve hayata saygı duymayı önceler.