Uluslararası Marka Patent Başvurusu Yapılan Ülkeler

Trademak korumasında ülkelerde ortak uygulamalar olduğu gibi farklılıklarda (süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller, dil vb.) mevcuttur. Bu farklılıklar süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller ve dil gibi unsurlarla değerlendirilir.


FİLİSTİN BATI ŞERİA MARKA PATENT BAŞVURUSU

Filistin Batı Şeria

FİLİSTİN BATI ŞERİA

Filistin Batı Şeria’da ticari marka başvuruları Marka Ofisi’ne yapılmakta olup, koruma süresi 10 yıldır. Uluslararası sınıflandırma kullanılmaktadır. Ülkesel başvuru yapılabilir. Noter ve konsolosluk onaylı vekalet gereklidir. Çok sınıflı başvuru sistemi mevcut değildir. Başvuruların sonuçlanma süresi 16 aydır. Başvuru ücreti 1200 dolar.

Filistin Batı Şeria

Uluslararası Marka Patent Başvurusu

FİLİSTİN BATI ŞERİA uluslararası marka patent başvurusu hakkında daha fazla bilgi edinmek veya başvurusu işlemlerini başlatmak için aşağıdaki formdan yararlanabilirsiniz.