Uluslararası Marka Patent Başvurusu Yapılan Ülkeler

Trademak korumasında ülkelerde ortak uygulamalar olduğu gibi farklılıklarda (süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller, dil vb.) mevcuttur. Bu farklılıklar süreç, kanun, tarihi değerler, dini semboller ve dil gibi unsurlarla değerlendirilir.


AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MARKA PATENT BAŞVURUSU

Amerika Birleşik Devletleri

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde ticari marka başvuruları Birleşik Devletler Patent ve Marka ofisine yapılmakta olup, koruma süresi kullanım beyanına göre 10 yıla kadar çıkmaktadır. Uluslararası sınıflandırma kullanılmaktadır. Madrid protokolü üzerinden başvuru yapılabileceği gibi ülkesel de başvuru yapılabilir. Basit vekalet gereklidir. Çok sınıflı başvuru sistemi mevcuttur. Başvuruların sonuçlanma süresi 12 aydır. Başvuru ücreti 1100 dolar.

Amerika Birleşik Devletleri

Uluslararası Marka Patent Başvurusu

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ uluslararası marka patent başvurusu hakkında daha fazla bilgi edinmek veya başvurusu işlemlerini başlatmak için aşağıdaki formdan yararlanabilirsiniz.