TİCARET UNVANI VE MARKA TESCİL NEDİR?

Marka sahiplerinin kullanmakta oldukları markalar ile ilgili çok büyük yanılgıya düştükleri bir diğer husus da firmalarına ait ticaret unvanlarıdır. Bir firma veya şahıs, ticaret unvanını marka olarak da kullanabilmektedir. (Örneğin, ABC Ayakkabı Ltd. Şti firmasına ait “ABC Ayakkabı” markası) Ticaret unvanları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında, markalar ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma altına alınmış olur. Dolayısıyla, ticaret ünvanlarını aynı zaman da marka olarak kullanan firmaların, bu unvanlarının marka tescili yaptırmaları yararlı olacaktır. Ayrıca, ticaret unvanlarının bir başka şahıs veya firma tarafından marka olarak kullanılmasını engellemek isteyen firmalar da marka tescil işlemi yaptırabilirler.