MARKA HAKKI İHLAL EDİLİYORSA NE YAPILMALIDIR?

Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı, marka tescilinin yayım tarihi itibariyle hüküm ifade etmektedir. Marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açma hakkına sahiptir. Marka hakkı ihlâl edilen tescilli marka sahibi, adli makamlara başvurup, kanunda öngörülen hukuk veya ceza davalarından birini açabilir. Markanızın bir başkası tarafından kullanıldığını düşünüyorsanız, başvuracağınız merci, ihtisas Mahkemeleri olarak hizmet veren Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’dir (FSHHM)”. Eğer bulunduğunuz ilde FSHHM yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvurmanız gerekir.