ÜLKESEL BAŞVURU

Herhangi bir anlaşmaya taraf olan veya olmayan ülkelerde ülkesel başvuru da yapılabilir. Süreç o ülkenin kanunları çerçevesinde ülkesel olarak ilerlemektedir.

Patent Hizmetleri


ÜLKESEL BAŞVURU

Ülke bazlı başvuru yapabileceğiniz bir başvuru türüdür


AVRUPA PATENTİ

Avrupa patent sözleşmesine üye 32 ülkede hatta başvuru sahibini isterse Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan’a da genişletilebilen


PCT – Çoklu Başvuru

Patent işbirliği antlaşması ile önceki yapılan başvuruya dayanılarak 144 ülkede rüçhanlı başvuru yapılabilmektedir. Sistemin avantajı